Wąż tworzywowy aby był elastyczny zawiera dodatek tzw plastyfikatorów.

W zależności od przeznaczenia węża i jego wymogami zgodności z odpowiednimi symulantami (wg rozporządzenia 10/2011/EU) plastyfikatory są różne.

Niektóre substancje przesyłane wężem mają zdolność do wypłukiwania pewnych plastyfikatorów. W efekcie wąż może sztywnieć z czasem.

Dzieje się tak wówczas kiedy dobór węża spośród szerokiej ich gamy, do konkretnej substancji, nie był poprawny.

Oprócz powodów powyższych (chemicznych) węże mogą z czasem sztywnieć (starzeć się) pod wpływem czynników fizycznych jak np. promieniowanie UV.

Nie wszystkie węże zawierają dodatki poprawiające odporność na UV.