Do substancji wymagających zastosowania antystatycznego węży teflonowych należą m.in. rozpuszczalniki organiczne (aceton, toluen, ksylen), alkohole, paliwa (samochodowe, lotnicze, olej opałowy), substancje stałe w postaci proszków i pyłu, para wodna. Nie wymagają zastosowania antystatycznych węży teflonowych substancje takie jak produkty nieorganiczne (sole, kwasy, zasady), niektóre alkohole, glikol, woda, czyste, suche gazy, sucha para wodna o wysokiej czystości.