W zależności od średnicy wewnętrznej i ciśnienia roboczego, przewody Spir Star do gazów wysokociśnieniowych wykorzystywane są do tankowania samochodów, przeładunku gazów pomiędzy cysterną a zbiornikiem oraz do napełniania cystern.

Pozostałe zastosowania to m.in. napełnianie gazem poduszek powietrznych do samochodów, próby szczelności produktów i napełnianie butli gazowych.