Współczynnik bezpieczeństwa ciśnienie rozerwania / ciśnienie robocze wynosi 3:1.