Woda pitna (czyli woda przeznaczona do spożycia przez ludzi) podlega specjalnym uregulowaniom. Woda pitna i jej instalacje przesyłowe i dystrybucyjne (w tym stosowane do tego celu węże) podlegają ogólnym uregulowaniom europejskim (dyrektywa 98/83/EC) oraz szczegółowym uregulowaniom krajowym:

– PZH – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,

– KTW – Kunststoffe im Kontakt mit Trinkwasser,

– DVGW – Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches,

– WRAS – Water Regulations Advisory Scheme,

– NSF-61 – NSF/ANSI Standard 61.