Norm dla węży spożywczych jest kilkanaście. Wymagania dla węży dopuszczonych do użytku na terenie Unii Europejskiej zawarte są w regulacjach prawnych:

– Rozporządzenie 1935/2004/EC,

– Rozporządzenie 2023/2006/EC,

– 10/2011/EU.

Często wymagane są przez klientów inne standardy takie jak:

– FDA – Food and Drug Administration,

– NSF – National Sanitation Foundation,

– 3-A – 3-A Sanitary Standards,

– BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung.