Cechą charakterystyczną węży do gazów wysokociśnieniowych Spir Star jest mikroperforacja warstwy zewnętrznej. Ponadto, podobnie jak przewody do substancji chemicznych/niebezpiecznych, posiadają wyższy współczynnik bezpieczeństwa – najczęściej 4:1 lub więcej.