Do związków tych możemy zaliczyć m.in.: PTFE (politetrafluoroetylen), FEP (tetrafluoroetylen-perfluoropropylen-kopolimer), PFA (tetrafluoroetylen-perfluoroalkoksy-kopolimer), ETFE (etylen-tetrafluoroetylen-kopolimer).