Chemical Hoses

  • Wąż chemiczny do kwasu, zasad
  • Wąż do bardzo agresywnych kwasów, zasad