Hydraulic Pressure Measuring Instruments

  • Węże termoplastyczne, przewody termoplastyczne
  • System pomiarowy ciśnienia statycznego, dynamicznego i próżni w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Walizka system pomiarowy, manometry