delivery 24hThe table of chemical resistance is a guide to the initial selection of fitting and coupling material suitable for given operating conditions. Please contact Sales or Technical Department of TUBES INTERNATIONAL® to match the fitting material correctly with the application.
TABLE OF FITTING MATERIAL CHEMICAL RESISTANCE
ABCX
excellent resistance, suitable for continuous operationgood resistance, intermittent operationlimited resistance, limited useno resistanceno data

 

The characteristics given in the table apply to the resistance at +20°C.

 
SubstanceALMSBRSTMON304316LPP
Acetic acid 10 ÷ 50%BXXXBAAA
Acetic acid 80%BXXXAAAA
Acetic anhydrideAXBBBAAA
AcetoneABBBAAAA
AcetyleneAXXBBAAX
Aluminium chloride (solution)XXXXXXXA
Aluminium fluorideCXXXAXCX
Aluminium nitrate (saturated)CXAXABBA
Aluminium sulphateXXCXBAAA
Ammonium bifluorideXXXXBXX
Ammonium carbonateXBCAAA
Ammonium caseinateAAAAAAA
Ammonium nitrateBXXXXAAA
Ammonium perchlorateXXAAAX
Ammonium phosphate 10 ÷ 40%XXXXBAAA
Ammonium sulphateXXCXAXAA
Amonium chloride (dry)XXBXBBBA
Amonium hydroxideAXXAAAAA
Anhydrous ammoniaXXAXAAA
Aniline (aminobenzene)AXBXBAAA
Aqua ammonia – ammonia waterAXXAXAAA
Arsenic acidXXXXAAAA
AsphaltAAABAAAX
Barium carbonateXABBABBA
Barium chloride (saturated)XBBABBAA
Barium hydroxideXCCXAAAA
Barium sulphateBBBCBAA
Barium sulphideXXAXAAA
BenzaldehydeBBBXBBA
BenzeneAAAAAAAX
Benzoic acidBXXXAAA
BenzolABBBBAAX
Benzyl alcoholBBBBAAA
Bleach (12,5% active chlorine)XXXXXXXA
BoraxXBBBAAAA
Boric acidBXBXBAAA
BrineXXBXABAA
Bromic acidXXXXXXX
Bromine liquidXXXXXXXX
Butadiene, butyleneAABBAAAX
ButaneAAAAAAAX
Butanoic acid (butyric acid)XAAXABAA
ButeneAAAAAAAX
Buthyl acetate (dry)ABAAAAAX
Butyl alcohol (butanol)ABABAAAA
Calcium acetateBBBAAAA
Calcium carbonateAAAAAAA
Calcium chloride (saturated)XBABXBAA
Calcium disulphideXXBXXABA
Calcium hydroxideCXXBAAAA
Calcium hypochloriteXXXXXXXA
Calcium sulphateXAXXAAA
Calcium sulphideXXCCBAA
Carbon dioxide (dry)AAAAAAAA
Carbon dioxide (wet)BCCCAAAA
Carbon disulphideAXXBBAAX
Carbon II oxide (carbon monoxide)AAAAAAA
Carbon tetrachlorideXAAAAAAX
Carbonic acidABBBAAAA
Castor oilAAAAAAAA
Caustic potash, KOHXXXXAAAA
Caustic soda, NaOHXXXXAAAA
Chlorinecontact Sales or Technical Department for proper fitting selection
Chloroform (dry)XAAXAAAX
Chlorosulfonic acidXXXXBBB
Chromic acid 50%XXXXXXXB
Citric acidCXXXBAAA
Clorox (sodium hypochlorite 15%)XXXXXXXA
Coolant (glycol based)AAAAAAAA
Copper cyanideXXXAXBB
Copper II chloride (dry)XXXXXXXA
Copper sulphateXXXXXAAA
Crude oilAAAAAAAX
CyclohexaneAAAAAAAX
DetergentsBBBBAAAA
DextroseAAAAAAAA
Diacetone alcoholAABBABB
Diesel fuelAAAAAAAB
Diethyl sebacateX
DiethylamineBXXXAAAA
Disodium phosphateXCABAAAA
Distilled waterXBBXAAAA
EthanolamineAAAAAA
EthersBBBBBBBX
Ethyl acetateAAAAAAAX
Ethyl alcohol (ethanol)ABBBBAAA
Ethyl chloride (dry)BBBBBAAX
Ethylene chlorideBBBBBAAX
Ethylene dichloride (dry)XXXXAXXX
Ethylene glycolAAAAAAAA
Ethylene oxideAXXBAAA
Extraction naphthaAABBBAA
Fluoroboric acidXXXXBXXA
Fluorosilic acid ≤ 30%XXBXAXX
Formaldehyde 100%ABBXBAAA
Formalin (formaldehyde 40%)ACBXAAAA
Formic acid ≤ 85%ACCXBAAA
Gear oilAAAAAAAA
GelatinAXXXAAAA
GlucoseBABBBAAA
GlycerineAAAAAAAA
Glycol ethers (polyols)AAAA
Heating oilAAAAAAAB
HeptaneAAAAAAA
HexaneAAAAAAA
Hexyl alcohol (hexanol)AAAAAAA
Hydraulic oilAAAAAAAA
Hydrobromic acid ≤ 50%XXXXXXXA
Hydrochloric acid (muriatic) ≤ 37%XXXXXXXA
Hydrocyanic acidAXXXAAAA
Hydrogen (gaseous)AAAAAAAA
Hydrogen chloride gas (dry)XBAAAAAA
Hydrogen peroxide 30%AXXXBAAA
Hydrogen sulphide (moist)AXCXCBAA
Hypochlorous acid 20%XXXXXXXA
Iodine (dry) 100%XXXXABBX
Iron hydroxideAAAAAAAA
Iron II chlorideXXXXXXXA
Iron II sulphateXXXXXAA
Iron III chlorideXXXXXXXA
Iron III sulphateXXXXBAAA
Iron nitrate 10 ÷ 50%XXXXXBBA
Isobuthyl acetateABAAAAAX
Isobutyl alcohol (isobutanol)AAAAAAA
Isopropyl acetateAAAAAAAX
Isopropyl alcohol (isopropanol)BBBBBAAA
Isopropyl etherABBAAAA
Jet fuel Jet A1AAAAAAAX
KeroseneAAAAAAAX
KetonesBBBBBBB
Lactic acid 25%XBBXAAAA
Lactic acid 80%XBXXAAAA
Lead II acetateXXXXBAAA
Lead II chlorideXXXXXXXB
Lead sulphateXBBXBBA
Lime sulphurXXXXBBBA
Linoleic acidBXCXAAAA
Magensium hydroxideXBAAAAAA
Magnesium carbonateBCAAAA
Magnesium chlorideXXBXABAA
Magnesium nitrateBBBBBBBA
Magnesium oxideAAAAAAA
Magnesium sulphateBABCAAAA
Maleic acidAXCXAAA
MercuryXXXBAAAA
Mercury II chlorideXXXXXXXA
Mercury II cyanideXXXXBBB
MethaneAAAAAAAB
Methyl alcohol (methanol)BBBBBAAA
Methyl bromideXAABABA
Methyl methacrylateABAAAA
Methylene chlorideABBBAAAX
Methyl-ethyl ketoneAAABAAAA
Methyl-isobutyl ketoneAAABAAA
MilkAXXXXAAA
Mine waterXXXXBAAA
Mineral greaseAAAAAAA
Mineral oilAAAAAAAA
Monosodium phosphateXCBAAAA
NaphtaleneAAAAAAAX
NaphthaAABBBAA
Nickel sulphateXCCXAAAA
Nitric acid 30%XXXXXAAA
Nitric acid 65%XXXXXAAX
Nitric acid 99%AXXXXBBX
NitrobenzeneAXXAAAAX
NitrogenAAAAAAAA
Octyl alcohol (octanol)AAAAAAA
Oleic acidBCBBAAAA
Oxalic acid ≤ 10%BCBXAAAA
OxygenXAAXAAAA
Palmitic acid (saturated)BCBCAAAA
ParaffinAAAAAAAA
Pentanol (amyl alcohol)BAABAAAA
PhenolACXBAAAX
Phosphoric acid ≤ 50%XXXXAAAA
Phosphoric acid ≤ 85%XXXXCAAA
Photographic solutionsAAAXAAAA
Picric acidXXXXXBBX
Potasium dichromate 30%ABBBBAAA
Potassium acetateXBAAAA
Potassium aluminium-sulphate (alum)XXXXAXAA
Potassium bicarbonateXBBBAAAA
Potassium carbonateXCCBAAAA
Potassium chlorate 8%BXXBAAA
Potassium chloride 30%XXBXAAAA
Potassium chromate 30%BAABABB
Potassium cyanide 30%XXXBBBAA
Potassium hydroxide ≤ 50%XXXXAAAA
Potassium nitrate 80%ABBBBBBA
Potassium permanganateBBBXBAA
Potassium sulphateBBBBAAAA
PropaneAAAAAAAX
Propyl alcohol (propanol)BBBBBAA
Propylene glycolAAAAAAAA
Propylene oxideCXXBXAA
PyridineAAAAAAA
Pyrogallol C6H3(OH)3BBBBBBA
Refined oilAAAAAAAX
Sea waterXXBXBBBA
Silicone oilAAAAAAAA
Silver nitrateXXXXXBAA
Soap solutionsBBBBBAAA
Sodium acetateXBAAAA
Sodium bicarbonateXBBBAAAA
Sodium borateBBBCBBBA
Sodium carbonateXCCBAAAA
Sodium chlorate 50%XBBXAAA
Sodium chloride 30%XBBXABAA
Sodium cyanideXXXBXAAA
Sodium dichromate 10%BXXBABBA
Sodium hydroxide ≤ 50%XXXXAAAA
Sodium hydroxide (dry) 100%XXXXAAAA
Sodium hypochlorite ≤ 20%XXXXXXXA
Sodium IV bisulphateXXCXBBAA
Sodium metaphosphateXXBXAAAA
Sodium nitrate 40%ABABBAAA
Sodium perborate 10%XXXXAAA
Sodium peroxideXXXXBAAA
Sodium silicate (water glass)XCCBAAA
Sodium sulphateBBBBAAAA
Sodium sulphideXXXXABAA
Sodium thiosulphateAXXXBAAA
Sodium VI bisulphateXXCXBXBA
SteamAAAAAAAX
Stearic acidBCBCCAAA
StyreneAAAAAAAX
Sulfur trioxideBXXBBAAA
Sulphur chloride (monochloride)XXXXXXX
Sulphur dioxide (dry)BCCBXAA
Sulphuric acid ≤ 20%XXXXXXAA
Sulphuric acid ≥ 96%XXXBXAAC
Sulphuric acid 21 ÷ 95%XXXXXXXB
Sulphurous acid 20%XXXXXXBA
Tannic acid – tanninXAXXBBBA
Tartaric acidAABBAAAA
TetrachloroethyleneABCCAAAX
TetrahydrofuranXABAA
Tin chloride II 15%XXXXXXA
Tin chloride IVXXXXXXXA
Titanium tetrachloride (dry)XXXBBAAA
Toluene (methylbenzene)AAAAAAAX
Trichloroethylene (dry)AAABAAAX
TriethanolamineBBAAAA
TriethyloamineAAAAA
Trisodium phosphateXCABAAAA
TurpentineBXBCAAA
UreaAABBAAAA
Vegetable oilABABAAAA
Vinegar (acetic acid ≤ 10%)BXXXBAAA
XyleneAAAAAAAX
Zinc chlorideXXXXAXXA
Zinc nitrateAAAAABBA
Zinc sulphateXBBXBAA
SymbolMaterialCharacteristics
ALaluminiumlight, limited corrosion resistance, not suitable for acids and high pressure
MSbrassheavy, limited corrosion resistance, not suitable for acids
BRbronzeheavy, limited corrosion resistance, not suitable for acids
STcarbon steelhigh tensile strength, not expensive, limited corrosion resistance
MONmonelhigh corrosion resistance, very expensive, suitable for alkaline compounds
304AISI 304 steelcorrosion resistant, heat resistant, readily weldable, suitable for foodstuffs
316LAISI 316L steelenhanced corrosion resistance in chemical environment, heat resistant, readily weldable, suitable for foodstuffs
PPpolypropylenelight, for low pressure, corrosion resistance, suitable for acids, not recommended for foodstuffs