wysyłka końcówkek do przewodów przemysłowych w 24hThe table below is a guide to the initial selection of hose and sealing material suitable for particular operating conditions. Please contact Sales or Technical Department of TUBES INTERNATIONAL® to match the hose material correctly with the application.
ABCX
excellent resistance, suitable for continuous operationgood resistance, intermittent operationlimited resistance, limited useno resistanceno data

 

The characteristics given in the table apply to the resistance at +20°C.

 
SubstanceEPDMEPMNRNBRCRSBRFPMUPEPTFEPVCPUPA
Acetic acid 30%AABCBBCAACXC
Acetic aldehyde 50%AAC/XXCXXC/XAXXB
Acetic anhydrideCBBCBBXAAXB
AcetoneAAXXXCXA/BAXXA/B
Acetyl chlorideXXXXXXAAX
AcetyleneAABABB/CAAA/BBA
Adipic acidBACBCBAABA
Aluminium acetateBAABBBXABX
Aluminium chlorideBAAAAAAAABAX
Aluminium fluorideBABAAAAAACX
Aluminium nitrateBAAAAAAAABC
Aluminium sulphateBAAAAAAAAAXX
Ammonium carbonateBAAXAAAABB
Ammonium chloride (sal ammoniac)AAAA/BAAAAAABX
Ammonium hydroxide (ammonia water)AAXXAXBAABXA
Ammonium nitrateBACAABAAXA
Ammonium nitriteBAAAAAAA
Ammonium phosphateBAAAAAAACA
Ammonium sulfateBAAAAAXAABAA
Amyl acetateXCXXXXXAAXXA
Amyl alcohol (pentanol)AABBBBBAAAXA
Anhydrous ammoniacontact Tubes International for proper hose selection
Anhydrous bromineXXXXXXAXA
AnilineBAXXXXCAAXX
Aniline dyesBABXBBBAXX
Aniline hydrochlorideCBBBXXB
Animal fatsCBXABXAAACA
Aqua ammonia – ammonia watercontact Tubes International for proper hose selection
Aqua regiaCCXXXXBAXXX
ArgonAAAAAAAAAAAA
Arsenic acidBABAAAAAAC
Arsenic trichlorideXCXAA
Asphaltcontact Tubes International for proper hose selection
Barium chlorideBAAAAAAAABBX
Barium sulfideBAAAABAAABAC
Barium sulphateBAAAAAAAA
BeerAAAAAAAAAXB
BenzeneXXXXXXA/BC/XAXXA
Benzoic acidXCXCXXAAAXB
Benzyl alcoholBBXXBXAAAXXX
Benzyl benzoateCBXXXXAA
Benzyl chlorideXXXXXXAA/BA
Bituminous tarXCXBCXAA
Bordeaux mixtureBABBBBAAAB
Boric acidBAAAAAAAABAA
Bromine trifluorideXXXXXXX
Bromine waterBBXXXXAA
BromotolueneXXXXXXAA
Bunker oilXXXAXXAAAB
ButadieneXCXXXXACAX
ButaneXXXAAXAAAAA
Buthyl acetateXCXXXXXAAXX
ButterBAXABXAAA
Butyl alcohol (butanol)A/BBAAAAAAABBB
Butyl benzoateCBCXXBAA
Butyl cellosolveBAXCCXXAA
Butyl stearateXCXBXXAAA
ButylamineBAXCXXXA
Butyric aldehydeCBXXCXXAX
Calcium acetateBAABBXXAAX
Calcium chlorideBAAAAAAAACAC
Calcium hydroxideAAAAAAAAABAA
Calcium hypochloriteAACBCCAAABXX
Calcium nitrateBAAAAAAAAAA
Calcium sulfideBABAABAAAA
CarbitolCBBBBBBAAX
Carbon dioxideCBBABBAAABAA
Carbon disulphideXXXCXXAXAXXX
Carbon monoxideBABBBBAAABBA
Carbon tetrachlorideXXXCXXACAXXB
Carbonic acidBAABABAAACXX
Castor oilCBCAACAAABA
CellosolveCBXXXXCA
Chinese wood oilXXXABXAAAC
Chlorinecontact Tubes International for proper hose selection
Chlorine dioxideXCXXXXAA
Chloroacetic acidBAXXXXXXAXX
ChloroacetoneBABXCXXAX
ChlorobenzeneXXXXXXAB/CAXXB
ChlorobutadieneXXXXXXAA
ChloroformXXXXXXAA/BAXXX
ChlorotolueneXXXXXXAAX
Chromic acid 50%BAXXCXBAABXX
Citric acidBAAAAAAAACAA
CobaltBAAAAAA
Coconut oilXCXABXAAAC
Coke-oven gasXXXXXXAAXA
Copper acetateBABBBXXA
Copper chlorideBABABAAAABBC
Copper cyanideBAAAAAAAAA
Copper sulphateBABAABAAABBX
Corn oilXCXACXAAABB
Cottonseed oilBBXABXAAABA
Creosote (coal tar)XXXABXAAAXCX
CresolXXXXCXAACXX
Cresylic acidXXXXCXAAAXX
Crude oilXXXABXAAABAA
Cumene (isopropylbenzene)XXXXXXAAX
CyclohexaneXXXACXAAACBA
CyclohexanolXCXCAXAAACA
CyclohexanoneBBXXXXXAAXXA
DecalinXXXXXXAAA
Denatured alcoholBAAAAAAAA
DiacetoneBAXXXXXAA
Diacetone alcoholAAXXC/XXXAAXXB
Dibenzyl etherCBXXCXXA
Dibutyl etherXCXXCXCAC
Dibutyl phthalateCBXXXXCAAXA
Dibutyl sebacateCBXXXXBAX
DibutylamineBAXXXXXAX
DichlorobenzeneXXXXXXAAXXA
DichloroethyleneXCXXXXBC/XAXXA
Dichloro-isopropyl etherXCXXXXCA
Diesel fuelXXXACXAAABXA
Diethyl sebacateCBXBXXBAX
DiethylamineBABBBBXAAC
DiethylaminobenzeneXXXXXXAA
Diethylene glycolAAAAAAAAABX
DiisobutyleneBAXBXXAAA
Diisopropyl ketoneBAXXXXXA
DiisopropylbenzeneXXXXXXAA
Dimethyl phthalateBAXXXXBA
DimethylformamideBAXBCXXAAX
DinitrotolueneXXXXXXAA
Dioctyl phthalateCBXCXXBAXB
Dioctyl sebacateCBXXXXB
DipenteneXXXBXXAAX
Diphenyl (phenylbenzene)XXXXXXAA
Dowtherm, dauthermXXXXXXAAC
EthaneXXXABXAAA
EthanolamineBABBBBXA
Ethyl acetateBAXXCXXAAXXA
Ethyl acetoacetateBACXCCXAA
Ethyl alcohol (ethanol)AAAAAACAABXA
Ethyl benzoateBAAXXAAA
Ethyl cellosolve acetateCBXXXXXAXC
Ethyl celluloseCBBBBBXABC
Ethyl chlorideXCXCXXAA/BACA
Ethyl ether (ether)XXXXCXXCAXBB
Ethyl formateCBXXBXCA
Ethyl silicateBABAABAA
EthylbenzeneXXXXXXAAA
EthyleneCBCACCAA/BA
Ethylene chlorideXCXXXXAB/CA
Ethylene chlorohydrinCBBXBBAAX
Ethylene glycolAAAAAAAAABAA
EthylenediamineBAAAABXAX
Fatty acidsXCXBBXAAABA
Fish oilXXXAXXAA
Fluoric greaseBABABCBA
FluorobenzeneXXXXXXAA
Fluoroboric acidBAABAAAA
Formaldehyde (methanal)AABCBBXAACXA
Formic acidBABBAACAACXX
Freon 114BAAAAABBA
Freon 12CBBAAABA/BABA
Freon 13 – (chlorotrifluoromethane)AAAAAAAA
Freon 21 – (dichlorofluoromethane)XXXAXXXA
Freon 22 – (chlorodifluoromethane)BABCAAXAXX
Fuming sulphuric acid (oleum)XXXXXXAXAXXX
FurfuralBAXXCXXAA
Gallic acidBABBBBBAABX
GelatinBAAAAAAAAB
Glacial acetic acid 100%BABCXBCAABXX
GlucoseAAAAAAAAABXB
GlycerineAAAAAAAAABXA
Green liquorBABBBBBAAC
HeliumAAAAAAAAAAAA
Hexafluorosilicic acidCBBABCBAABA
HexaneXXXABXAAACBA
Hydraulic oil (petroleum, mineral)XXXABXAA/BAAA
Hydrobromic acidBAAXXXAAABXX
Hydrochloric acid ≤ 20%AABBBBAAAAXX
Hydrochloric acid 37%A/BA/BBCBBAAAXXX
Hydrocyanic acidBABBBBBAAB
Hydrofluoric acid <50%AAXXXXAAX
Hydrofluoric acid >50%CCXXXXAACXX
Hydrogen (gaseous)contact Tubes International for proper hose selection
IodineXXXXXXXAA
Iron (II) sulphateBAAAAAAAABX
Iron III chlorideBAAAAAAAABAX
Iron III nitrateBAAAAAAAABAA
Isobutyl alcohol (isobutanol)AAABABAAAB
IsooctaneXXXABXAAABAA
Isopropyl acetateCBXXXXXAAXX
Isopropyl alcohol (isopropanol)AAABBBAAABXA
Isopropyl chlorideXXXXXXBA
Isopropyl etherXXXBCXXAAA
Lactic acidAAAAAAAAAABX
LardCBXABXAAA
Lavender oilXXXBXXABAXX
Lead (II) acetateBAABAXXAABX
Lead (II) nitrateBAAAAAAA
Lead sulfamateBABBABAA
Linseed oilXCXABXAAABA
Liquefied natural gas (LNG)contact Tubes International for proper hose selection
Lubricating oils (petroleum)XXXABXAB/CAAA
Magnesium chlorideBAAAAAAAABAX
Magnesium hydroxideAABBABAAABBX
Magnesium sulphateBABAABAAABA
Maleic acidBACXCCAAAC
Maleic anhydrideCBCXCCX
Malic acidBABBBCAAB
Medicinal cod-liver oilBAXABXAA
MercuryBAAAAAAAABA
Mesityl oxideCBXXXXXAX
MethaneXXXABXBXA
Methyl acetateBACXBCXAAXXA
Methyl alcohol (methanol)AAAAAAXAABXA
Methyl bromideCBXBXXAC/XAXA
Methyl butyl ketoneBAXXXXXAX
Methyl cellosolveCBXBBXXAX
Methyl chlorideXCXXXXBA/BAXX
Methyl ethyl etherXXXACXAA
Methyl ethyl ketone (MEK)BAXXCXXAAXXA
Methyl isobutyl ketoneBBXXXXXAXA
Methyl oleateXXXXXXAXAA
MilkBABAABAAA
Mineral oilXCXABXABABAA
MonoethanolamineBABXXBXAAX
NaphtaXXXBCXAB/CACAA
Naphtha (refined)XXXABXAACAA
NaphthaleneXXXXXXAAACCA
Naphthenic acidXXXBXXAA
Natural gasXXBAABAXACA
Nickel acetateBAABBXXAAX
Nickel chlorideBAAAAAAAACX
Nickel sulphateBABAABAAAA
Nitric acid <40%XXXXBXAAAXXX
Nitric acid >40%XXXXXXCC/XA
NitrobenzeneCBXXXXBA/BAXXA
NitroethaneCBBXCBXAAX
NitrogenAAAAAAAAAAAA
NitromethaneCBBXBBXAX
OctachlorotolueneXXXXXXAA
Octyl alcohol (octanol)XCBBABAAAX
Oleic acidXXXCCXBAABBA
Olive oilCBXABXAA/BAA
Ortho-dichlorobenzeneXXXXXXBXAX
Oxalic acidBABBBBBAAAX
Oxygencontact Tubes International for proper hose selection
OzoneBAXXCXAA/BABBX
Palmitic acidCBCABBAA/BABAX
Para-isopropyltolueneXXXXXXAAX
Peanut oilXCXACXAAA
PentachloroethylbenzeneXXXXXXA
Perchloric acidCBXXBXAAXC
Perchloroethylene (tetrachloroethylene)XXXBXXABAXXX
Petrol, gasolineXXXACXAAABBA
Phenol (carbolic acid)CBXXCAA/BACXX
Phenyl benzeneXXXXXXAA
PhenylhydrazineCBAXXBAA
Phorone (diisopropylidene acetone)XCXXXXXA
Phosphoric acid 20%BABBBBAAABXX
Phosphoric acid 80%BACXBCAAAXC
Phosphorous trichlorideBAXXXXAAA
Picric acidBABBBCBAAXX
Pine oilXXXAXXABAB
Polyvinyl acetate emulsionBABXBXBAA
Potassium acetateBAABBXXAAX
Potassium chlorideBAAAAAAAAAAA
Potassium cuprocyanideAAAAAAA
Potassium cyanideBAAAAAAAABAA
Potassium dichromateBACBBBAAAB
Potassium hydroxideAABBBBXAABCC
Potassium nitrateBAAAAAAAABAA
Potassium sulphateBABAAAAAABBA
PropaneXXXABXAAABAA
Propyl acetateCBXXXXXAAXX
Propyl alcohol (propanol)AAAAAAAAABC
Propyl nitrateBAXXXXX
PropyleneXXXXXXAAX
Propylene glycolAAAAA/BAAAAAA/BA
PyridineBAXXXXXAAX
Salicylic acidBAABABAAA
Salt waterAAAAAAAAABAA
SewageBBBABBAAAXA
Silicone greaseBACAACAAA
Silicone oilsBACAACAAAB
Silver nitrateBAABAAAAABA
Skydrol 500BAXXXXXAC
Skydrol 7000BAXXXXBA
Soap solutionsAABABAAAABCA
Soda lye 50%AABBBBAAAXX
Soda, raw sodium carbonateBAAAAAAAAA
Sodium acetateBAABBXXAAAA
Sodium bicarbonateAAAAAAAAAB
Sodium bisulfiteBAAAABAAAB
Sodium borate (borax)BAAAAAAAAB
Sodium chloride (brine)BAAAAAAAABAA
Sodium chloride (brine)AAAAAAAAAAAA
Sodium cyanideBAAAAAAAABA
Sodium hydroxideAAABBABAABBC
Sodium hypochlorite (15%)AAXXB/CXAAAAXX
Sodium metaphosphateBAAABAAAA
Sodium nitrateBABBBAAABXA
Sodium perborateBABBBBAAABA
Sodium peroxideBABBBBAAABX
Sodium phosphateBAAABAAAABAA
Sodium silicateBAAAAAAAABA
Sodium sulphateBABAABAAABAA
Sodium thiosulphateBABBABAAABAA
Soybean oilXCXABXAAABBA
SteamAAXXCXXXAXX
Stearic acidCBCBBBAABAA
StyreneXXXXXXBAXXA
Sugar solutionAAAAAAAAA
Sulfur trioxideCBBXXBAAX
SulphurBAXXAXAAA
Sulphur chlorideXXXCCXAAAB
Sulphur dioxideBABXXBAACX
Sulphuric acid 10 ÷ 75%BAXXXXAAAXXX
Sulphuric acid 10%AACCBCAAACXX
Sulphuric acid 96%CCXXXXA/BAAXXX
Sulphurous acidBABBBBAAAB
Tannic acid (tannin)BAAAABAAACCX
Tartaric acidCBCABXAAABCX
TerpineolXCXBXXABABB
Tertiary butyl alcohol (tert-butanol)CBBBBBAAAX
TetrachloroethyleneXXXXXXABAXC
Tetraethyl leadXXXBBXAAB
Tin chlordieBAAABAAAAA
TolueneXXXXXXABAXXA
Transformer oilcontact Tubes International for proper hose selection
Transmission fluid “A”XXXABXAAAA
Trichloroacetic acidCBCBXBCAX
TrichloroethaneXXXXXXAAX
TrichloroethyleneXXXXXXAC/XAXX
Tricresyl phosphateXXXXXCAAAX
TriethanolamineBABBABXAACX
TrinitrotolueneXXXXBXAA
Turbine oil (lubricating)contact Tubes International for proper hose selection
TurpentineXXXBXXAA/BACAA
Vegetable oilsXCXACXAAA
Vinegar (acetic acid 10%)BABBBBBAABXA
Vinyl chlorideXXXXXXAA/BAX
VinylacetyleneBBBABBAA
WaterAAAAAAAAAAAA
Whisky, winesBAAAAAAAAXA
White mineral oilXXXABXAAAA
XyleneXXXXXXACAXCA
Zinc chlorideBAAAAAAAABAX
Zinc sulfateBABAABAAABA

SymbolMaterialCharacteristics
EPDMethylene propylene diene rubberexcellent resistance to hot water and steam, good resistance to the solutions of acids, bases, salts, ketones, formaldehydes, glycol-based coolants
EPMethylene propylene rubbergood resistance (better than EPDM) to the solutions of acids, bases, salts, ketones, formaldehydes, industrial alcohols, glycols
NRnatural rubberexcellent resistance to abrasion and low temperatures
NBRnitrile butadiene rubber(buna-n)excellent resistance to oils, fats, petrochemical products(petrol, diesel oil)
CRchloroprene rubber (neoprene)excellent resistance to ozone, weather conditions; flame retardant, good resistance to freon-based refrigerants and oils
SBRstyrene butadiene rubberexcellent resistance to abrasion, low production cost
FPM / FKMfluorocarbon rubber (Viton)excellent resistance to petrochemical products (petrol, diesel oil),
aromatic compounds and many acids and bases, good resistance to high temperatures
UPE (UHMWPE)ultra-high-molecular-weight polyethyleneexcellent resistance to most acids, bases and many other aggressive chemicals in elevated, though not very high temperatures
PTFEpolytetrafluoroethylene (Teflon)excellent temperature and chemical resistance
PVCpolyvinyl chloridegood resistance to acids and bases solutions at room temperature, low production cost
PUpolyurethaneexcellent resistance to abrasion, good resistance to oils and petrochemical products
PApolyamide (nylon)good resistance to solvents, paints, varnishes, adhesives